Psikoterapist

Psikoloji yaşamın her alanını kuşatmış durumdadır. Evde, işte veya okulda birçok olayla karşılaşıldığı için insan psikolojisi kolaylıkla etkilenmektedir. Psikolojinin düzelmesi içinde psikolog, Psikoterapist, aile danışmanı ve pedagog görev almaktadır. Çeşitli eğitimler ve danışmanlık hizmetleri verilerek ruh sağlığı açısından daha güçlü bireyler edinilmektedir. Psikoloji sağlığı düzenlenirken birçok etkinlik ve aktivite yapılabilmektedir. Bunların yapılması için de yukarıda sayılan kişilerin alanında eğitimli ve uzman olması gereklidir. Zira bu eğitimler sıradan kişiler tarafından yapılamaz. Psikoloji uzmanları gibi başvurulacak kurumun da deneyimli ve güvenilir olması gerekmektedir. Kişiler güven ve memnuniyet konusunda hassas olacağı için bu duyguların en başında kazandırılması gerekmektedir.

Psikoterapist Eğitimi

Bu eğitim daha önce de belirtildiği gibi alan eğitimi konusunda donanımlı, deneyimli ve uzman bir psikoterapist tarafından gerçekleştirilir. Bu eğitimlerin başlama ve bitiş tarihleri, eğitimin süresi faydalanılacak kuruma göre değişmektedir. Bu eğitim ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında psikoterapi eğitimleri alındığında farklı bir bakış açısı ile durumlara yaklaşılacaktır. Bu eğitimlerde yer alacak eğitmenler çeşitli konularda uzmanlık bilgisine sahip olacaklardır. Klinik psikolog, cinsel tedavi uzmanı ve oyun terapisti gibi daha birçok uzman hizmet vermektedir. Bu eğitimlere psikiyatri uzmanları, aile hekimleri, psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları, uzman psikiyatri hemşireleri ve aile danışmanları katılabilir. Bu eğitimler uzmanlık istediği için bu meslek grubu dışındaki kişiler eğitime kabul edilmemektedir.

Psikoterapist Eğitiminde Yer Alan Konular

Psikoterapist bu konularda gerekli eğitimi aldığı için vereceği eğitimler; psikoterapiye giriş, farklı düşünme becerileri geliştirme, empatik iletişim, öz eleştiri, aile içi sorunlar, ailede iletişim, çocuk psikolojisi, çocuk gelişimi, ergenlik dönemi problemleri, cinsellik eğitimi, evlilikte ilişki problemleri, iletişim engelleri gibi çeşitli eğitimler verilmektedir. Bu verilen eğitimler modüller şeklinde verilmektedir. Psikolojik ve pedagojik konularda çalışmalar ve vaka analizleri yaptırılarak tecrübe kazandırılmaktadır. Eğitimlerin birçoğunun uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi, katılımcıların daha kolay anlaması ve kavramasını sağlamaktadır. Eğitimler sonunda katılan kişilere sertifikalar verilmektedir. Bu sayede belirtilen meslek gruplarındaki kişiler eğitimlerine çeşitlilik kazandırmış olurlar. Birçok alanda kullanabilecekleri bilgiler sayesinde daha iyi hizmet verebilirler.Sosyal Medya: