Evlilik Danışmanlığı

Evlilik Danışmanlığı Nedir?

Geçmişten günümüze değin, en önemli ve özel kurum; aile birliğidir. Benzer bütün ilişkilerden daha sağlam, daha köklü ve şefkatli aynı zamanda da mahremi olan bu birlik; giderek daha profesyonel yardımlara ihtiyaç duyarak yürütülmeyi gerektirecek duruma gelmiştir. Belki de öteden beri var olan ve bunun dışarıdan gelecek profesyonel destek ile atılabileceği konusunda bilgi sahibi olmayan aileler, gün geçtikçe artan doğru bilgilendirme ile daha sağlıklı bireyler ve mutlu aileler haline gelmiştir. Büyük hayaller ve belki de beklentiler ile kurulan aile birliği; birlikte yaşamanın zorluğu, yaşam koşulları, iş hayatı ve maddi sorunların da etkisi ile bazen sıkıntılı bir sürece girebilmektedir. Tüm bunların yanı sıra karşılıklı duygu değişimleri, farklılık göstermeye başlayan davranış biçimleri de buna etken olabilmektedir. Bu durumda, konusunda uzman doktorlarca kurulan evlilik danışmanlığı terapi merkezleri; bireysel ve çift olarak görüşmeler gerçekleştirmektedir.

Evlik Danışmanlarına Ne Gibi Durumlarda Başvurulur?

Her ailede elbette sorunlar yaşanmaktadır ve bu durum koşarak evlilik danışmanı araştırmaya neden değildir. Sorunların aşılamayacağını düşündüren durumlarda, karşılaşın tepkilerle ya da hissedilen tepki verme duyguları ile başa çıkma durumunun yetersizliğinde, dışarıdan yaşanan bireysel durumların evlilik kurumunu yıpratır derecede etkilediği ya da tam tersine evlilik içerisinde yaşanan sıkıntıların; bireyin hayatının kalanını da olumsuz derecede etkilediği düşünüldüğünde profesyonel bir yardım almak gereklidir.  Bazen kısa görüşmeler hızlı geri dönüşler almaya yeterli iken bazen de uzun seanslar destek alınmasını gerektirebilmektedir. Çiftlerin evlilik kurumuna inancının kalmaması, evliliği bir zorunlu devam ettirme olarak görmek, birlikte keyifli paylaşımların tamamen kaybolması, cinsel yaşam dahil çiftlerin birlikte hiçbir paylaşımı kalmaması gibi ciddi sorunlar; kişilerin uzun zaman evlilik danışmanı ile terapi almasını gerektirebilmektedir.

Evlilik Danışmanlığında Amaç Nedir?

Evlilik danışmanı her ne kadar boşanma kıyısına gelen çiftleri ayırmamak üzere kurulmuş, çiftlerin davranışlarının nasıl olması gerektiği konusunda geliştirilen merkezler olarak görülse de; asıl amaçları, sorun hisseden çiftlerin çözüm sürecinde profesyonel gözle destek verebilmektedir. Burada amaç nasıl davranılması ya da davranılmaması konusunda telkinlerde bulunmak değil,  sorun teşkil eden durumların kaynağını bulup öncelikle sorunu kabul ederek yola başlamalarını sağlamak sonra da çözüm süresince yapılabilecek durumları analiz etmektir. Bu süreçte amaç asla çiftlerden birisine suç yüklemek ya da haklı çıkarmak değil, sorunların kökü ve çözümün gerçekleşmesi için gerekli durumlarda bireylere düşen sorumluluklar ve ne kadarını alabilecekleridir.Sosyal Medya: