Evlilik Danışmanlığı

Evlilik Danışmanlığı Nedir?

Geçmişten günümüze değin, en önemli ve özel kurum; aile birliğidir. Benzer bütün ilişkilerden daha sağlam, daha köklü ve şefkatli aynı zamanda da mahremi olan bu birlik; giderek daha fazla profesyonel yardıma ihtiyaç duyarak yürütülmeyi gerektirecek duruma gelmiştir. Belki de öteden beri bir takım sorunları olan ve bunun dışarıdan gelecek profesyonel destek ile atlatılabileceği konusunda bilgi sahibi olmayan aileler, gün geçtikçe artan doğru bilgilendirme ile daha sağlıklı bireyler ve mutlu aileler haline gelmiştir. Büyük hayaller ve belki de beklentiler ile kurulan aile birliği; birlikte yaşamanın zorluğu, yaşam koşulları, iş hayatı ve maddi sorunların da etkisi ile bazen sıkıntılı bir sürece girebilmektedir. Tüm bunların yanı sıra karşılıklı duygu değişimleri, farklılık göstermeye başlayan davranış biçimleri de buna etken olabilmektedir. Bu durumda, konusunda uzman doktorlarca kurulan evlilik danışmanlığı terapi merkezleri; bireysel ve çift olarak görüşmeler gerçekleştirmektedir.

Evlilik Danışmanlarına Ne Gibi Durumlarda Başvurulur?

Her ailede sorunlar yaşanmaktadır ve bu durum hemen bir evlilik danışmanı araştırmayı gerektirmez. Sorunların aşılamayacağını düşündüren durumlarda, karşılaşılan tepkilerle ya da hissedilen tepki verme duyguları ile başa çıkma durumunun yetersizliğinde, dışarıda yaşanan bireysel durumların evlilik kurumunu yıpratır derecede etkilediği ya da tam tersi evlilik içerisinde yaşanan sıkıntıların, bireyin hayatının diğer alanlarını da olumsuz yönde etkilediği düşünüldüğünde profesyonel bir yardım almak gereklidir.  Bazen kısa görüşmeler hızlı geri dönüşler almaya yeterli iken bazen de uzun seanslar destek alınmasını gerektirebilmektedir. Çiftlerin evlilik kurumuna inançlarının kalmaması, evliliği devam ettirilmesi gereken bir zorunluluk olarak görmeleri, keyifli paylaşımların tamamen kaybolması, cinsel yaşam dahil çiftlerin hiçbir paylaşımı kalmaması gibi ciddi sorunlar; kişilerin uzun zaman evlilik danışmanı ile terapi almasını gerektirebilmektedir.

Evlilik Danışmanlığında Amaç Nedir?

Evlilik danışmanlığı her ne kadar boşanmanın kıyısına gelen çiftlerin evliliklerini kurtarmak üzere, çiftleri davranışlarının nasıl olması gerektiği konusunda bilgilendiren merkezler olarak görülse de; asıl amaçları, sorun hisseden çiftlere çözüm sürecinde profesyonel olarak destek verebilmektir. Burada amaç, nasıl davranılması ya da davranılmaması konusunda telkinlerde bulunmak değil,  sorun teşkil eden durumların kaynağını bulup öncelikle sorunu kabullenerek yola çıkmalarını sağlamak sonra da çözüm sürecinde yapılabilecekleri analiz etmektir. Bu süreçte amaç, asla eşlerden birisine suç yüklemek ya da Onu haklı çıkarmak değil, varolan sorunların kökenine inmek ve çözüme ulaşabilmek için bireylere düşen sorumlulukların neler olduğunu ve bunların ne kadarını üstlenebileceklerini belirleyebilmektir.Sosyal Medya: