Sınıf yönetimi


Sınıf yönetimi

İLKOKUL – ORTAOKUL- LİSE ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK EĞİTİM MODÜLÜ

 

Sınıf yönetimi eğitimine farklı ve dinamik bir bakış açısı

Sınıf yönetimi eğitimini rolplaying etkinliği ile yapan tek çalışma

 

Eğitimin Amacı

Sınıf yönetimi başlı başına bir yöneticilik dehasıdır. Öğretmen, sahip olduğu bilgi birikimini öğrenciye aktarabildiği kadar büyür. Bilgi aktarımı, farklı kişilikteki öğrencilerin uyumunu sağlamak, ders anında çıkan sorunlara yönelik gelişimsel ve bütüncül bir yaklaşım sergilediği sürece öğrenci tarafından kabul görür. Tüm bu öngörüler problemin çözümünü öğretmenler tarafından içselleştirmeleri ile doğrudan ilintilidir.

Sınıf içinde çıkan veya çıkabilecek muhtemel problemlere yönelik rolplaying modeli ile birlikte yapılan eğitimdir. Bu çalışma ile birlikte öğretmenlerimiz problemlerin çözümüne yönelik farklı, dinamik ve bütüncül bir yaklaşımı içselleştirmiş olacak.

Bu çalışmanın farklılığı, klasik seminer veya eğitim anlatımının dışında ilk dakikadan itibaren rolplaying çalışması ile birlikte öğrenci-öğretmen iletişimini ön plana çıkartmış olmasıdır.

Çalışmanın şekli: 10-40 kişilik öğretmenler ile birlikte 4-6 vaka (Problem) analizin yapıldığı, eğitim veren uzmanımızın süpervizörlüğü öncülüğünde tüm öğretmenlerimizin katıldığı ve sınıf içinde yaşadığı/tanık olduğu problemlerin grup çalışması ve indoor etkinliği kapsamında çözüme ulaştırılması.

Eğitim çalışmasından en az bir hafta önce öğretmenler ve idareciler tarafından bize iletilen problemlere yönelik oyunlar kurgulanır ve eğitim günü bu çalışma iki bölüm şeklinde sergilenir.

 • 1. Bölüm: Birbirimizi tanıma, Eğitimde iletişim modellerin tanıtılması
 • 2. Bölüm: Rolplaying çalışması

Eğitim sonunda katılımcılar; sınıf içerisinde iletişimin sağlanması, sınıf yönetim şekilleri konularında bilgi ve beceri edinirler.

Eğitimin İçeriği

 • Sınıf içinde yapılması gereken davranış modelleri
 • Sınıf yönetimi
 • Öğrenci psikolojisi
 • Algılama
 • Anlama
 • Bilgi transferi
 • Duygusal Zeka
 • Analitik Zekâ
 • Öğrenciye yaklaşım modeli

 

Eğitim Süresi: 1 Gün

Eğitimci: Uz. Pedagog Psikoterapist Soner Koşan