Okullar için Sistematik Aile Projesi


Okullar için Sistematik Aile Projesi

Sistematik Aile Projesi

Kurumumuzun uzun yıllardan beri uyguladığı bu sistemle; Aile-Çocuk-Öğrenci üçlemini bir araya getirerek daha güçlü ve başarı odaklı bir eğitim modeli gerçekleşmiş oluyor.

“Sistematik Aile - Öğrenci Projesi” okulda değişik nedenlerden dolayı başarısız olan öğrencilerin, tekrar eğitime ve hedeflerine ulaşmasını sağlar. Kaliteli eğitim anlayışını daha sistematik ve pedagojik yaklaşımla çocuklara verebilmek için sistematik aile – öğrenci projesini tanıtalım:

Çocuk – Öğretmen – Ebeveyn grubunu ortak paydada ele alan ve her biriyle ayrı ayrı, daha sonra ortak olarak çalışmalarını amaçlayan bir pakettir. Aile ve arkadaş ilişkilerinde sorun yaşayan, sosyal ilişkiler kurmakta zorlanan, motive olmakta ve odaklanmakta zorluk çeken, sınav kaygısı yaşayan, davranış bozuklukları yaşayan, kendini ifade etmekte güçlük çeken öğrencileri kapsayan pedagojik projedir. Bu paket kapsamında önce yukarıda kısaca bahsedilen sorunları yaşayan öğrenciler, okulunuzun rehber öğretmenleriyle beraber belirlenir. Akabinde, belirlenen öğrencilere gerekli durumlarda öğretmenlere danışmanlık uygulanmaya başlanır.

 

Bu modelin uygulanacağı alanlar:

  • Dersler ve/veya öğretmenlerle sıkıntı yaşayan aynı zamanda dersleri anlamakta zorluk yaşayan öğrenciler
  • Ailesi ile iletişimde sıkıntı yaşayan öğrenciler
  • İnternet bağımlılığı yaşayan öğrenciler
  • Agresif davranışlar sergileyen öğrenciler
  • Odaklanma-Motivasyon sorunu yaşayan öğrenciler
  • Derslerinde başarı oranı her geçen dönem düşen öğrenciler
  • Bağımlılıkları olan öğrenciler (İnternet, TV, Telefon, Bilgisayar gibi…)

 

1.Grup: Sorun yaşayan çocuklar                        Grup sayısı: 20-30 kişi arası Seans süresi: 8

2.Grup: Sorun yaşayan çocukların aileleri         Grup sayısı: 20-30 kişi arası Seans süresi: 8

3.Grup: Öğretmen ve personel                           Grup sayısı: 5-10 kişi arası   Seans süresi:

 

Toplam 3 Grup çalışması
Grup çalışmalarına katılım sayısı: 45-70 kişi
Toplam Seans süresi: 24 seans. Her seans ortalama 2 saat sürüyor. 24*2= 48 saat
Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti: Ayrıca Rehber öğretmenin ve uzmanımızın belirlediği acil müdahale gerektiren durumlarda proje boyunca toplam 25 saatlik (Aile– ebeveyn – çocuk) danışmanlığı uygulanır. 

 

Ebeveynlere yönelik 1 Aile seminerinin verilmesi: Bu eğitim semineri; sistematik aile projesi konularından seçilir. 2 saat 

Öğretmenlere yönelik 1 İletişim ve Algılama ile ilgili interaktif seminer verilmesi

 

Sistematik Aile Projemiz için ayrıntılı bilgi almak için bir telefonunuz yeterlidir.