Farklı Düşünme Becerileriyle Yeni Fikirler Geliştirme


Farklı Düşünme Becerileriyle Yeni Fikirler Geliştirme

Katılımcıların günlük olaylara ve nesnelere herkesten farklı bakabilmeleri ve farklı yaklaşım tarzı becerilerini geliştirmeleri, hayal güçlerinin potansiyel gücünü ortaya koymak suretiyle yaratıcı özelliklerinin açığa çıkartılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği

  • Beynimizin yapısını ve kapasitesini ortaya koyma
  • Zihnimizi yaratıcı düşünmeye zorlayabilme
  • Kendi kişisel tekniklerini yaratabilme
  • Hayal gücünün potansiyel gücünü ortaya koyma
  • Farklı yaşam becerilerinin tanıtılması
  • Farklı yaşam becerilerinin kazanılması
  • Yaratıcı Düşünme Engelleri ve Bu Engelleri Aşma Yöntemleri
  • Bireyler İçin Yaratıcı Düşünme Teknikleri
  • Gruplar İçin Yaratıcı Düşünme Yöntemleri

 

Eğitim Süresi : 1 Gün