Aile Terapisti


Aile Terapisti

Sağlıklı Bir Aile İçin Aile Terapisti

Psikoterapi, en genel anlamda bireylerin ruhsal, duygusal veya psikosomatik sorun ve rahatsızlıklarını çözerek ortadan kaldırmak amacıyla uygulanan sağaltım tekniklerine verilen addır. Bireysel terapi ve grup terapisi gibi çeşitleri vardır. Aile terapisi ise, aile içinde ortaya çıkabilen ruhsal veya sosyal sorun ve çatışmaları çözerek, aile bireyleri arasındaki anlayış, duygusal yakınlaşma ve işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bir psikoterapi şeklidir. Aile üyesi bireyler arasındaki ilişki ve iletişim biçimleri, en küçük toplumsal birim olan ailenin yapı ve işleyişi, aile terapisinin ana çerçevesini oluşturur. Aile terapisti, aile terapisi alanında mesleki eğitim almış olan profesyonel bir uzmandır; aile üyeleri ve eşler arasında meydana gelebilen anlaşmazlık, çatışma, davranış bozuklukları ve uyumsuzluk gibi sorunları ortadan kaldırarak uyumlu ve mutlu bir aile ortamının gelişmesinde onlara destek sağlar.

Aile Terapisinin Alanı

Aile terapisinin alanı son derece geniştir ve aile yaşamı içinde veya aile üyesi bireyler arasında çıkabilecek her türlü sorunda onlara sağaltıcı teknikler ile yardımcı olabilir. Eşler arasında oluşabilen duygusal veya cinsel uyumsuzluklar, çocukların davranış veya okul ile ilgili problemleri, psikosomatik rahatsızlıklar, aile üyesi bireyler arasında farklı nedenlerden kaynaklanabilen anlaşmazlık ve çatışmalar, anne ve babaların çocuk yetiştirirken karşılaştığı zorluklar ya da ayrılık, boşanma, ölüm gibi olayların yol açtığı akut duygusal altüst oluşlar; tüm bu benzeri sorunlar aile terapisinin alanına girer. Medikal ve biyolojik bir tedavi ve tıp dalı olan psikiyatriden farklı olarak terapinin ana aracı, dildir; aile terapisti konuşarak, konuşturarak, dinleyerek ve anlayarak aileye yardımcı olur.

Aile Terapisinin Yöntem ve Amacı

Aile terapisi; parçalara değil parçalar arası etkileşime dayalı sistematik bir yaklaşım üzerine kuruludur. Aile, ilişkisel bir sosyal kurum olduğu için ideal aile terapisinde, bütün aile üyelerinin terapiye katılması istenir. Aile terapisti, sözel bir iletişim ortamı kurar ve uyuma götürecek şekilde aile üyelerinin birbirleriyle konuşarak dinlemelerini sağlar. Sorunu ve kaynağını bütünlüklü bir çerçeve içinde belirleyerek aile yapısına uygun terapi teknikleri kullanır. Sorunların çözümünde etkin bir rol oynar ve aileye çıkış yolu gösterir ama bunu dışarıdan, dayatmacı bir şekilde değil, çözümü aileyle birlikte arayarak, onları dinleyerek ve anlayarak yapar.