İnsanoğlunun doğumunu ham bir maddeye benzetebiliriz;  işledikçe, geliştikçe, öğrendikçe o ham madde bir anlam kazanmaya başlar. Bu yüzden 6 yaşındayken okula gider ve meslek sahibi olabilmek için ya bir ustanın yanında ya da üniversitede yıllarca eğitim alırız. Uzmanlaşmak içinde yoğun bir şekilde o konu üzerine çalışmaya başlarız. Çalıştıkça o bölüm üzerine, birim içinde bilirkişi haline geliriz. Çünkü çalıştığımız, emek verdiğimiz şey için zaman, emek, maddiyet ve en önemlisi de özen sarf etmişizdir.

Bunların hepsini yaparken çoğu kez kendimizi unuturuz. Belli bir süre sonra bu kendimizi önemsememizin faturası yavaş yavaş çıkmaya başlar.

 

 • Fırsatları kaçırmak
 • Yanlış ilişkiler
 • Krizi yönetememek
 • Farklı kişilik yapılarla baş edememe
 • Sabırsızlık
 • Takıntılar
 • Korkular
 • Özgüven eksikliği
 • Yalnızlık
 • Umutsuzluk
 • Çabuk demoralize olmalar

 

Gibi birçok sorunla karşı karşı kalırız. Hangi konuda uzman, bilirkişi olursak olalım, yaşadığımız bu sorunları çözemiyorsak yaşamdan yeterince keyif almaz, mutlu olamaz ve başarılarımızdan haz alamaz noktasına geliriz.

İşte bu yüzden Kişisel Gelişimimize önem vermeliyiz. Kişisel Gelişim Eğitimin anlamı aslında yaşamdan keyif almaktır. Bunu yaparken coşku ve bir anlık karalarla hareket etmemektir.

Kişisel Gelişim eğitimlerimiz Uzmanımız Soner Koşan tarafından verilmekte ve:

 •  Kendini tanıma,
 • Sözleri, davranışları algılama,
 • Kendini ve iletişimde olduğun kişileri dinleme,
 • Bastırılan, ötelenen yeteneklerini keşfetme,
 • Önyargılardan kurtulma,
 • Birey olabilme ve toplumsal düşünebilme
 • Karar verme,
 • Umudu her alana yayma,
 • Pusulan aklın, yolun yüreğin olduğunu hissedip bütünsel olarak harekete geçme

gibi yaşamsal özelliklerinin farkına varıp yaşamda kalma, zevk alma gücünü yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Eğitimlerimiz interaktif diyaloglar halinde psikodrama ve indoor oyunlerı ile örülüdür.

Şunu çok iyi biliyoruz “Bilgi davranışı değiştirmez, öyle olsaydı tüm okuyanlar, meslek sahibi olanlar değişirdi. Bakıyoruz ki kişi alanında uzmanlaşmış ama 20 yıl önceki hataları tekrarlamakta. Bundan dolayı eğitimlerimiz sal teorik değil deneysel boyut içermektedir.

Eğitimlerimize katılmak istiyorsanız Tel: 0216 519 92 52 numaradan bize ulaşabilirsiniz.