WORKSHOP

Workshop çalışmaları kişinin değiştirmeye çalıştığı veya sorun yasadığı herhangi bir davranışının veya özelliğinin sözel, eylemsel bilgi, oyun gibi çalışmalarla çözüme kavuşturulmasını amaçlar. İki türlü worksop çalışmamız var.

1. Belirli konular üzerine çalışmalar.

  • Kendini tanıma

Kişinin kendini tanımasını amaçlayan, çocukluğu ile barışmasını sağlayan, ilişkilerini, kendini, umutlarını, mesleğini, hayallerini, ailesini, korkularını, mutluluklarını algılamaya çalışmasını ve kendisinde farkındalık kazanmasını amaçlar. Gülümseyerek katıldığınız bu çalışmaya farkındalık kazanarak çıkacaksınız.

  • Problem çözme yöntemleri

Yaşadığımız her saniye bir şeyleri çözüme ulaştırmak, umuda veya umutsuzluğa bir adım atmak, mutlu olmak veya olmamak üzerine bir şeyler yaparız. Bazen aynı kısır döngü içinde kayboluruz bazen çok hızlı ilerleriz. Birçok şeyi aynı yöntemle çözmeye çalışırız bu yöntemler bize ailemizden, eğitimizden, korkularımızdan kısacası yaşantılarımızdan mirastır. Bu çalışmayla beraber bize kalan bu mirası ya daha işlevsel hale getireceğiz ya da reddi miras yapacağız. Problem çözme yönetmelerimizi oyunlarla daha iyi algılayacağız ve beynimizin sağ – sol loblarını nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Hayata daha kendimizce bakmanın yollarını beraber keşfedeceğiz.

 

 

  • Farklı, zor kişilik yapılarla iletişim sanatı

Kişiliğimiz doğuştan getirdiğimiz temel yapımızdır. Kişiliğimizi değiştiremez ancak istersek geliştirebiliriz. Kendimizle başkaları arasındaki kişilik farklarını bilirsek, hem kendi hayatımız hem de başkalarının hayatını çok daha kolay, mutlu ve üretken hale getirebilir, hayatımızın her karesinde bizden çok farklı insanlarla daha verimli iletişim kurabiliriz. Bu nedenle katılımcılara iletişim sırasında nelere dikkat etmeleri gerektiğiyle ilgili bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

İletişimde, olumsuz durumların kaynağını belirlemek ve önce bu durumu önlemek için karşımızdaki kişiye farklı bir anlayışla yaklaşmak gerekir. Zor durumlar ve zor insanlar karşısında kontrollü davranmak, bu durumun hem kendimiz, hem de karşımızdaki kişi için uygun bir şekilde sonuçlanmasını sağlar. Bu sonuçlara ulaşabilmek bazı bilgi ve becerileri gerektirmektedir. Eğitimde katılımcılara bu bilgi ve becerilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

 

  • İlişkiler ve ben

İlişkiler ve ben çalışması duygusal yaşamımız, mantığımız, beklentilerimiz, özlemlerimiz, korkularımız, umutlarımız ile oluşturulan bir yapıya benzer. Bu yapının harcında bu denli fraklı duygu ve düşüncelerin olması yapıyı ya güçlendirir ya da yıpratır. Bu yüzden İlişkiler ve ben adlı çalışmayı duygusal yaşam ve hedefler olarak ele aldık.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, IQ’nun hayattaki başarıya katkısının %10′dan fazla olmadığını göstermektedir. Yüksek IQ; başarının, prestijin veya mutlu bir yaşamın garantisi olmadığı halde, okullarımızda ve kültürümüzde akademik yetkinlik hala ön planda tutulmakta, günlük hayatımızda büyük önem taşıyan sosyal ve duygusal becerilerin geliştirilmesi ihmal edilmektedir.

Duygusal ve sosyal kapasitesi yüksek kişiler -yani duygularını iyi bilen, onları kontrol edebilen, başkalarının duygularını anlayan ve bunları ustalıkla idare edebilenler- hayatlarının gerek özel gerekse mesleki alanlarında daha avantajlı bir konuma geçerler. Duygusal ve sosyal becerileri gelişmiş insanlar hayatta daha mutlu ve üretken oluyorlar. Duygularını kontrol edemeyen kişiler ise, net düşünebilme ve işlerine konsantre olabilme yeteneklerini engelleyen içsel bir mücadeleye giriyorlar.

  • Liderlik

Liderlik eğitimi; kişinin önce kim olduğunu, sonra da nerelere ulaşabileceğini hissetmesidir.

Liderlerin her zaman her şeyi bilmesine gerek olmasa bile, bilginin ve fırsatın nerelerde olduğunu hissetmesi gerekir. Durumlara göre bazen herkesi karşısına alır, bazen yalnızca benliğinde gizlenen egosunu.

Hırs; yelkenlidir ulaşmak istediğin limana gitmek için, ama aynı zamanda tehlikedir fırtınalı havalarda.

Liderlik eğitimi için istenilen şey; tek başına karar verebilmek ve arzularını, ihtiraslarını pişirmeden kendisine ve de çevresine sunmamaktır. Yoksa onca emek, zaman ve malzeme heba olur.

Kendinize şu soruları sorun.

  • Nasıl bir lider olmak istiyorsunuz?
  • Lider olma gayeniz nedir?
  • Lider olduğunuzda neyi amaçlıyorsunuz?
  • Liderlik kavramı ile sizin ortak paydalarınız nelerdir?

Bu soruların cevabını verirken kendinizi inandırabiliyorsanız, liderlik eğitimi almaya bir adım daha yaklaştınız demektir.

Aşağıda ‘Liderlik’ ile ilgili bilinen şeyleri yazıyorum. Yazılanlar liderlik eğitimi için soğuk mezelerdir. Yukarıda yazdığım konular ise ana yemek. Tatlıları sorarsanız eğer, onu da eğitimin en sonunda vereceğiniz kararlar olarak göreceksiniz.

Günümüzde toplumun ve kurumların en fazla ihtiyaç duyduğu kişiler ‘Lider’lerdir. Lider bir kişilik, çalıştığı ve yaşadığı toplumu geliştirir ve hedeflediği amaçlara doğru hızlı-yaratıcı-güçlü bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Yetki; bir makamda bulunmaktan dolayı verilmiş olanak ve ayrıcalıkları belirtir. Güç ise; kişinin kendinden doğar. Kişinin gücü, ancak başkaları ile ilişkiye geçtiği andan itibaren ortaya çıkmakta; güç kullanmadaki başarısı bu süreçte karşısındakini ne kadar etkilediğine bağlı olmaktadır. Lider, doğrudan veya dolaylı olarak diğer bireyleri belli düşüncelere, davranış ve tutumlara yönlendirmeye çalışır. Liderler, diğer insanların peşinden gitmek istedikleri bireylerdir. Genelde rollerini kolaylaştıran kendilerine has yetenek, tutum ve özelliklere sahiptirler.

 

 

 

  • Korkularımızı yenmek

Stres, modern çağın insanlığa en büyük armağanıdır. Yaşamın getirdiği değişikliklere ayak uydurmaya çalışırken dengeyi sağlayabilmek; strese sebep olan faktörlerin karşısında farkındalığı arttırır. Bu nedenle katılımcılara stresin özel ve iş hayatında ortaya çıkardığı olumsuz yansımalarını en aza indirgemenin profesyonel ve uygulanabilir yöntemlerini öğretmek amaçlanmaktadır.

 

Workshopların süresi:  Yukarıda yazılan 5 konu üzerine ikişer tam günlük çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar interaktif diyaloglar halinde ve grup oyunlarıyla örülüdür.

 

 

2. Herhangi bir konu olmadan grup çalışması ile aktüel ve kronik sorunlarımıza yönelik içsel bir çalışma.

Bu çalışmayı kursiyerlerimiz çok seviyor çünkü her hafta veya her ay bir kere buraya farklı bir konu, çözülmesi istenilen vakalarla gelip süpervizyon tadında hep beraber bir çalışma yürütüyoruz. Böylelikle hem o ana kadar yaşadığımız aktüel sorunları çözümlemiş hem de sorunun kronikleşmesini önlemiş oluyoruz.

Bu çalışma haftalık ve/veya aylık bir kere  görüşme olarak planlanmaktadır.  Grubun büyüklüğüne göre yarım veya tam gün olarak gerçekleşmektedir.

 

Grup sayısı: 8-15 kişi

 

Detaylı bilgi ve kurs tarihlerini öğrenmek için 0216 519 92 52 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.