Başlama tarihi: 10 Eylül 2016

Bitiş tarihi  : 26 Kasım 2017

Toplam 12 + 3 ay sürecek, 375 saat + 10 vaka analizi ile

bütünleştirilmiş tüm ekolleri kapsayan

Psikoterapi eğitimi

 • Teorik temeller dersi           : 210 saat
 • Araştırma Metodolojisi        :   32 saat
 • Mesleki Etik anlayış dersi   :   32 saat
 • Pratik uygulamalar              : 101 saat
 • Süpervizyon                          :   10 vaka analizi

 

Bu eğitim çalışmasının en önemli 4 özelliği

 • Psikoterapi teknikleri açısından en kapsamlı olması
 • Her modülün teorisinden hemen sonra uygulamasının yapılması (Toplam eğitimin yarısına yakın pratik uygulama.)
 • Gerçek vaka analizleri ile örülü olması
 • Eğitim sonunda gerçek vakalarla çalışma olanağı

 

 • Modül: Ben kimim ve mesleğimi tanıma
 • Öz Analiz
 • Öz eleştiri
 • Psikoterapiye giriş
 • Beden dili İletişim ve danışan analizi
 • Farklı düşünme becerilerini geliştirme
 • Empatik iletişim,
 • Görüşme ilke ve teknikleri
 • Psikoterapotik müdahaleler
 • Psikoterapide yöntem ve izlenilecek strateji
 • Danışan anamnezin alınması
 • Modül: Mesleki Etik anlayış:
 • Danışan görüşmelerindeki etik anlayış,
 • Terapistin sınırları
 • Terapide sorumluluk almak
 • Gizlilik ve danışan mahremiyeti
 • Terapistin sosyal etik ilkeleri
 • Analiz şeması
 • Modül: Aile Terapisi.
 • Aile Yapıları
 • Temel çift ve aile terapileri kuramı
 • Aile terapisinde kriz ve kriz yönetimi
 • Ailede iletişim teknikleri
 • Sistemik Aile terapisine giriş
 • Aile içindeki rol ve fonksiyonlar
 • Modül: Pedagojik Terapiler?
 • Hamilelik dönemi evreleri
 • Çocuk psikoterapilerinde dikkat edilmesi gereken teknikler
 • Çocuk odaklı terapilerde bilgi almaya yönelik teknikler
 • Çocuk Gelişiminin evreleri (0-16 yaş)
 • Çocuklarda uyum bozuklukları
 • Çocuk Algı Testlerin çocuklar üzerindeki etkisi ve sonuçlarının yorumlanması
 • Oyun terapisi
 • Ergen dönemi terapi ve danışmanlık süreci
 • Modül: Psikoterapide, psikodramanın yeri ve teknikleri
 • Atom Aile modeli (Çekirdek aile ve ilişkiler ağını anlatan bir psikodrama model)

 

 • Psikoterapide Hipnozun yeri
 • Hipnoz nedir
 • Hipnozun kullanım alanları
 • Hipnoz teknikleri
 • Modül: Aile terapileri
 • Yapısal aile terapi modeli
 • Stratejik Aile terapi modeli
 • Psikoanalitik Aile terapi modeli
 • Yaşantısal Aile terapi modeli
 • Öyküsel Aile terapi modeli
 • Çözüm odaklı aile terapi modeli
 • Virginia Satir ve Dönüşümsel Sistemik Aile Terapisi Modeli
 • Modül: Psikoterapide Beyin ve Nöropsikoloji–Psikofarmakoloji
 • Beyin fonkiyonel anatomisi
 • Beynin işleyişindeki prensipler, nörotransmitterler
 • Beynin bilişsel işlevlerini etkileyen önemli hastalıkları; demans, parkinson ve benzeri hastalıklar, epilepsi, çocukluk çağının gelişimsel bozuklukları
 • Psikofarmakoloji;
 • İlaçlar ve mekanizmaları
 • Antidepresanlar
 • Modül: Cinsel işlev bozuklukları ve tedavisinde izlenilen yöntem, terapi modelleri
 • Kadınlarda ve Erkeklerde Cinsel İşlev Bozuklukları ve Terapi Yöntemleri
 • Cinsel İstek Bozuklukları
 • Cinsel Uyarılma Bozuklukları
 • Orgazm ile ilgili Bozukluklar
 • Cinsel Ağrı Bozuklukları
 • Başka türlü adlandırılamayan cinsel işlev bozukluklarında Müdahale Yöntemleri
 • Modül: Psikoterapi yöntemleri:
 • Bütüncül Psikoterapi:
 • Dinamik Psikoterapi:
 • Bilişsel – Davranışçı:
 • Varoluşçu Psikoterapi:
 • Sistemik Psikoterapi:
 • Geştalt Psikoterapi Yaklaşımı:
 • Modül: Psikoanalitik psikoterapi
 • Kendilik psikolojisi
 • Lacancı  Psikoanaliz
 • Nesne ilişkileri teorisi
 • Narsizm ilişkileri Borderlein
 • Modern psikoanaliz
 • Bilinçdışı ve psişik yapılar
 • İd, Ego, Süperego
 • Modül: Çift & Evlilik terapilerinde Psikoterapi yöntemleri
 • Çift ilişkileri
 • Evlilik problemleri
 • Boşanma, Yas, kayıp, travmalar,
 • Duygusal, cinsel istismarla baş etme
 • Psikoseksüel zorluklar

  Ve Süpervizyon

Klinik Becerilerin Gelişimi 1

 • Çocuk – Ergen – Yetişkin – Çift terapi çalışması
 • Her alanda en az 2 vaka çalışması

Klinik Becerilerin Gelişimi 2

 • Seçtiği herhangi bir alanda en az 5 vaka gözlemlenmesi ve 7 vaka çalışması

Toplam: : 15 modül

Eğitmen Kadrosu

 • Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan
 • Prof.Dr. Seher Naz Yeni
 • Pedagog/Psikoterapist Soner Koşan
 • Cinsel Terapist Dr. Evrim Ebru Yılmazer
 • Klinik Psikolog Aygün Tuğçe ATAŞ, ACT, Euro Psy
 • Psikodramatist Nazmiye Atalay
 • Klinik Psikolog Dr. Yunus Emre Ayna
 • Psikoterapist Dr. Kamile Can
 • Klinik Psikolog/Oyun Terapisti Hülya Üstekidağ
 • Klinik Psikolog Mustafa Tuncer

Eğitime Kimler Katılabilir?

Eğitime psikoterapi alt yapısına sahip vaka ve klinik tecrübesi olan hekimler ve diğer ruh sağlığı profesyonelleri katılabilir:

 • Psikiyatri Uzmanları ve Asistanları
 • Aile Hekimi ve Pratisyen Hekimler
 • Psikologlar
 • Psikolojik Danışmanlar
 • Sosyal Hizmet Uzmanları
 • Uzman Psikiyatri Hemşireleri
 • Aile Danışmanları

 * Not: Yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri dışında eğitimlerimize kesinlikle kayıt kabul edilmemektedir. Ancak bahsi geçen alanlarda lisans mezunu olmayıp ama Psikoloji, PDR, SHU gibi alanlarında yüksek lisans veya doktora yapanlar eğitimlerimize kabul edilmektedir.
** Not: Yurtdışından mezun olan ama YÖK tarafından kabul edilen ve diplomalarına denklik verilen profesyoneller eğitimlerimize kabul edilecektir. Kontenjan 25 kişi ile sınırlıdır.

Eğitim Tarihi

 • 10 Eylül 2016  tarihinde başlayacak olan eğitimimiz her ay 1 ve/veya 2 hafta sonu şeklinde devam edecektir.

Eğitim Saatleri

 • Cumartesi ve Pazar Saat: 09.30-17.30

Verilecek Belge / Sertifika

 • ADED (IFTA üyesi) ve S Konsept Akademi Onaylı Psikoterapi Eğitimi Katılım Sertifikası
 • Ders programımız IFTA standartlarına göre düzenlenmiştir.

Kayıt – Kabul Sırasında İstenen Belgeler

 • 2 Adet fotoğraf
 • Lisans diploması ve varsa uzmanlık diplomasının önlü arkalı fotokopileri
 • Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
 • Varsa alınan diğer eğitimlerin belge veya sertifikalarının önlü arkalı fotokopileri

Eğitim Yeri

ADED İstanbul (Aile Danışmanlığı Terapi Eğitim Derneği)

Ücretlendirme

2 farlı şekilde ödemenizi yapabilirsiniz.

 • Düzenli aylık ödemeler şeklinde 17 ay boyunca 600 TL = 10.200. TL+ KDV
 • Nakit ödeme: Kurs başlangıcında ödeme yapıldığı takdirde 530 TL = 9.010 TL + KDV

İndirim hakkı:

 • Yüksek Lisans öğrencilerine % 10 İNDİRİM
 • S Konsept Akademi Aile Danışmanlık mezunlarımıza %10 indirim
 • Minimum 5 kişilik katılımlar için grup indirimi uygulanmaktadır. Grup indirimleri için Kurumsal Portföy Sorumlumuzla irtibata geçiniz.

Devam zorunludur, tüm eğitim boyunca en fazla 40 saat mazeretli olarak devamsızlık hakkı vardır. Eksik saatler bir sonraki psikoterapi eğitiminde tamamlanabilir.

 

EĞİTİME KAYIT OLANLAR AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI KABUL ETMİŞ SAYILIR.

 • KAYITLAR KONTENJANLA SINIRLIDIR. KESİN KAYDINI ÖNCE YAPTIRANLARA ÖNCELİK VERİLİR.
 • ADED VE S KONSEPT AKADEMİ TARAFINDAN EĞİTİM İPTALİ SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA ÖN ÖDEMELER İADE EDİLECEKTİR.
 • EĞİTİMLERİMİZİN DEVAMLILIĞI  İÇİN, KURS BAŞLAMA TARİHİNE 1 HAFTA KALA KATILIMCILARIN KARAR DEĞİŞİKLİĞİ HALİNDE  ÖN ÖDEME ÜCRET İADESİ OLMAYACAKTIR.
 • ŞİRKETİMİZ EĞİTİM TARİHİNİ DÜZENLEME VE DEĞİŞTİRME HAKKINA SAHİPTİR.

BAŞARILAR DİLERİZ.

 

ADED (Aile Danışmanlık Terapi Eğitim Derneği)

S KONSEPT AKADEMİ

www.skonseptdanismanlik.com

TEL:  0(216) 519 92 52-53

GSM: 0(534) 397 75 79