İLKOKUL – ORTAOKUL- LİSE ÖĞRETMENLERİNE

YÖNELİK EĞİTM MODÜLÜ

EĞİTİMİN AMACI

Sınıf yönetimi eğitimine farklı ve dinamik bir bakış açısı.

Sınıf yönetimi eğitimini rolplaying etkinliği ile yapan tek çalışma

Sınıf yönetimi başlı başına bir yöneticilik dehasıdır. Öğretmen, sahip olduğu bilgi birikimini öğrenciye aktarabildiği kadar büyür. Bilgi aktarımı, farklı kişilikteki öğrencilerin uyumunu sağlamak, ders anında çıkan sorunlara yönelik gelişimsel ve bütüncül bir yaklaşım sergilediği sürece öğrenci tarafından kabul görür. Tüm bu öngörüler problemin çözümünü öğretmenler tarafından içselleştirmeleri ile doğrudan ilintilidir.

Sınıf içinde çıkan veya çıkabilecek muhtemel problemlere yönelik Rolplaying modeli ile birlikte yapılan eğitim. Bu çalışma ile birlikte öğretmenlerimiz problemlerin çözümüne yönelik farklı, dinamik ve bütüncül bir yaklaşımı içselleştirmiş olacak.

Bu çalışmanın farklılığı: klasik seminer veya eğitim anlatımın dışında ilk dakikadan itibaren rolplaying çalışması ile birlikte öğrenci- öğretmen iletişimini ön plana çıkartmış olmasıdır.

Çalışmanın şekli: 10-40 kişilik öğretmenler ile birlikte 4-6 vaka (Problem) analizin yapıldığı, eğitim veren uzmanımızın süpervizörlüğü öncülüğünde tüm öğretmenlerimizin katıldığı ve sınıf içinde yaşadığı/tanık olduğu problemlerin grup çalışması ve indoor etkinliği kapsamında çözüme ulaştırılması.

Eğitim çalışmasından en az bir hafta önce Öğretmenler, idareciler tarafından bize iletilen problemlere yönelik oyun kurgulanır. Ve eğitim günü bu çalışma iki bölüm şeklinde sergilenir.

 

 • Bölüm: Birbirimizi tanıma, Eğitimde iletişim modellerin tanıtılması
 • Bölüm: Rolplaying çalışması.

 

Eğitim sonunda katılımcılar; sınıf içerisinde iletişimin sağlanması, sınıf yönetim şekilleri konularında bilgi ve beceri edinirler.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Sınıf içinde yapılması gereken davranış modelleri,
 • Sınıf yönetimi,
 • Öğrenci psikolojisi
 • Algılama
 • Anlama
 • Bilgi transferi
 • Duygusal Zeka
 • Analitik zekâ
 • Öğrenciye yaklaşım modeli

Eğitim Süresi: 1 Gün

Eğitimci: Uz. Pedagog Psikoterapist Soner Koşan

S KONSEPT AKADEMİ