Kurumsal Danışmanlık dediğimizde aklımıza ilk gelen şey, kurumun iş dünyasındaki ayrıcalığıdır.
Her kurum kendi bakış açısı ve geliştirdiği stratejiyle özeldir. Bundan dolayı bizim için özel olan bu kuruma spesifik ve vizyonuna uygun çalışmalar üretiriz.
Çalışmalarımız tamamen özgündür.
Öncelikle çalıştığımız kurumun kendi alanında hangi farkındalığı yaratarak bulunduğu iş kolundaki pazar dilimine sahip olduğunu tespit ederiz. Bu tespitten sonra uzmanlık alanımız insan olduğundan,  bünyesinde çalıştırdığı personelin farkındalığını artırarak şirket vizyonuna ve hedefine uygun bir çalışma şekli geliştiririz.
Bu çalışmalar bireysel, grup terapileri ve psikodrama teknikleriyle bağlantılı eğitimlerdir.
Tüm  eğitim ve seminerlerimiz tablet eğitimlerdir ve  kurumunuza özel hazırlanır.

Kurumsal Danışmanlık Eğitimlerimiz

Seminer: Bireyde farkındalık  yaratmak üzerine  kuruludur ve ortalama 2-4 saat arasında sürer
Eğitimler: Seminer eğitimlerinde   oluşturulan farkındalığın  içselleştirilmesi sağlanır. Bu sayede kişinin çalışma  şekline bu yeni davranış modeli entegre edilir.
Danışmanlık: Eğitimlerde  verilen bilgilerin içselleştirilmesinden sonra personel aldığı bu eğitimleri çalışma  koşullarına entegre eder. Bu yeni çalışma prensiplerinin ve düşünce yapısının hayata geçmesinde  çalışanın yapacağı hata ve eksiklerin yerinde ve zamanında giderilmesi için düzenli olarak haftalık veya aylık periyotlarla şirket ziyaret edilir. Böylelikle personel demoralize olmaz ve verilen eğitimler daha yararlı olur.

KURUMSAL DANIŞMANLIK EĞİTİM BAŞLIKLARI

İLETİŞİM
⦁    Empatik İletişim
⦁    Etkili İletişim ve Motivasyonun Gücü
⦁    Farklı Kişilik Türleri ve İnsanları Tanıma
⦁    İletişimde İkna Sanatı
⦁    Müşteri Odaklı Hizmet ve Etkin İletişim Becerileri
⦁    Müşteri Odaklılık ve Telefonda Etkin İletişim Becerileri

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ
⦁    Başarı İçin Problem Çözme Teknikleri
⦁    Duygusal Yaşam ve Hedef
⦁    Etkili Konuşma ve Grup Çalışması
⦁    Farklı Düşünme Becerileriyle Yeni Fikirler Geliştirme
⦁    Hedef Belirleme Sonuç Alma
⦁    Liderlik Eğitimi
⦁    Mesleki Etik
⦁    Müşteri Memnuniyeti
⦁    Stres ve Öfke Kontrolü
⦁    Sunum Teknikleri ve Topluluk Önünde Konuşma Becerileri
⦁    Takım Çalışması
⦁    Verimli Çalışma ve Motivasyon Eğitimi
⦁    Yaratıcılık ve Hayal Olmayan Hedefler
⦁    Zor İnsanlarla Başa Çıkma Sanatı

KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNERLERİ
⦁    Ben Kimim ve Kendine Merhaba Diyebilme (Kendini Tanıma)
⦁    Bilinçli Ebeveyn Seminerleri
⦁    Çocuğum ve Benlik (Bilinçli Ebeveynler Semineri)
⦁    Dilim Ne Söylüyor, Bedenim Ne Anlatıyor, Kulağım Ne Anlıyor? (Beden Dili ve iletişim)
⦁    Duygusal Zekâ (EQ) ve Yöneticilik
⦁    İlişkiler ve Beklentiler
⦁    Kaf Dağının Önündeki Tepe (Hedeflerimiz, Planlarımız, Hayallerimiz)
⦁    Ruhsal Bilincim – Atom (Kişisel çıkmazlarımızın çıktığı yolu bulmak)
⦁    Voltranı Oluşturma (Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri)
⦁    Zaman Adlı Atın Terkisinde Yolculuk (Zamanı iyi kullanma)

KOÇLUK EĞİTİMLERİ
⦁    Eğitimcinin Eğitimi
⦁    Koçluğun Temelleri
⦁    Öğretmenler ve Eğitim Sektörü Çalışanları İçin; Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı
⦁    Profesyonel Koçluk
⦁    Temel Koçluk Becerileri
⦁    Temel Rehberlik Becerileri
⦁    Üst Düzey Yönetici Asistanlığı
⦁    Yaşam Koçluğu Sertifika Programı

SATIŞ – PAZARLAMA
⦁    İleri Satış Teknikleri Eğitimi
⦁    İşletmelerde Satış Geliştirme ve Satışta Profesyonellik
⦁    Pazarlamada İnovasyon
⦁    Satış ve Psikolojisi ve İkna Yöntemleri
⦁    Satışta Finans Bütçeleme ve Planlama Yönetimi
⦁    Telefonda Satış ve Etkin İletişim Teknikleri Eğitimi
⦁    Temel Satış Becerileri

YÖNETİM BİLİMLERİ
⦁    Ekip Yönetimi
⦁    Girişimcilik ve Girişim Yönetimi
⦁    Hizmette Kalite ve Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Eğitimi
⦁    Müşteri Memnuniyeti Sağlama ve Başarılı Müşteri İlişkileri Yönetimi
⦁    Müşteri Memnuniyeti ve Sürdürülebilir İlişki Yönetimi
⦁    Müşteri Şikâyetleri Eğitimi
⦁    Müzakere Teknikleri
⦁    Yönetimde ve Liderlikte Etkinlik
⦁    Zaman Yönetimi ve Delegasyon

Her eğitimin içeriği farklı ve  şirketlere özgün yapılandırılır. Eğitim seminerlerimiz hakkında daha fazla bilgi için Kurumsal Portföy Sorumlumuz ile  iletişime geçebilirsiniz.